Plan Renove de Ventanas en Madrid

Przedłużenie czasu trwania programu wymiany okien, we wspólnocie Autonomicznej Madrytu

Wspólnota Autonomiczna Madrytu przedłużyła czas trwania Programu Wymiany okien, do dnia 30 września bieżącego roku, w celu dalszego promowania ulepszania izolacji termicznej budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, biur i hoteli. Nasza firma jest punktem odniesienia w sektorze dzięki stosowanej technologii w produkcji okien podwójnie szklonych, co pozwala zmniejszać utratę ciepła i klimatyzacji i polepszać komfort cieplny budynków. Administracja Madrytu udostępniła stronę internetową www.planrenovedeventanas.com zawierającą wszystkie wymagania i warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.

Modernizacja stolarstwa zakłada polepszenie komfortu cieplnego, zmniejsza zużycie CO2 i wspiera ochronę środowiska. Warto wymienić również inne korzyści z tego wynikająca, takie jak polepszenie akustyki, zwiększenie bezpieczeństwa dzięki ulepszonym blokadom i zmniejszenie skraplania się wody w pomieszczeniach.

Dofinansowanie sięga do 70€ za metr kwadratowy szyby podwójnie szklonej ze wzmocnioną izolacją termiczną i można ubiegać się o nie do dnia 30 września. Wszystkie informacje udostępnione są na stronie internetowej www.planrenovedeventanas.com.