Exlabesa uruchamia nową stronę internetową

Exlabesa odświeża swój wizerunek w Internecie. Uruchamia nową stronę internetową, z większą ilością obrazu, gdzie dominuje prostota i łatwość nawigacji. Użytkownik, czy to odbiorca końcowy, czy pośrednik, ma od początku bezpośredni dostęp do treści, które go interesują, bez konieczności przechodzenia z jednej sekcji do drugiej. Ze strony głównej jest dostępne przekierowanie do różnych działów firmy: […]

Read More